Lesgeld voor de opleiding is inclusief gebruik van het atelier met gereedschap, onedel materiaal (koper, messing en alpaca), gebruik van het lesboek en koffie/thee zonder bijkomende kosten. Het lesboek krijg je in bruikleen.
   
Introductieles: € 145,-  
Wil je kennismaken met onze opleidingen? L
esdag is zaterdag en we beginnen om 10.00u. Meestal zijn we rond 16.00u klaar. Deze dag is inclusief 10 gram zilver en buffetlunch. Lees even de afspraken over het betalen van lesgeld.
   
Beroepsopleiding: € 3750,-
Je komt één dag per week en betaalt twee keer € 1875,-. In augustus en januari. Lesdagen zijn op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag en van 10.00 tot 15.30.  Er zijn 30 lessen per jaar van september tot juli. Je kunt ook meer dagen per week komen. Zie daarvoor de tabel onderaan de pagina. Instappen is mogelijk als er plek is.
   
Afstuderen: € 225,-
Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan het afstuderen.
Afstudeerpakket: € 440,-
Het is mogelijk om af te studeren tussen februari en juni zonder dat je nog lessen volgt in Zeist.
   
Afspraken:
Na inschrijving ontvang je een bevestiging en betaalverzoek waarna je veertien dagen bedenktijd hebt voor aanvang van de lessen. We werken met algemene voorwaarden, een huishoudelijk reglement en een klachtenprocedure. Zie de contactpagina.
 
Wij zijn een zelfstandige en particuliere opleiding ingeschreven in het register van de CRKBO en je betaalt geen BTW over het lesgeld. Wij maken geen gebruik van de STAP-budget regeling via het UVW.
 
overzicht prijzen januari tot juli 2023: 2023 lessen
introductieles inclusief lunch € 145,- 1
beroepsopleiding 1 dag per week  € 3750,- 30
beroepsopleiding 2 dagen per week € 6866,- 60
beroepsopleiding 3 dagen per week € 9360,- 90
beroepsopleiding 4 dagen per week € 11230,- 120
afstuderen in juni 2023 € 225,-  dag
afstudeerpakket van februari tot en met juni € 440,- 2
 
Vestigen als edelsmid, goudsmid of beeldend kunstenaar brengt kosten met zich mee. Wij leveren geen materiaal, gereedschap of een pakket maar geven uitgebreid informatie over hoe dat zelf te doen. Het behoort tot het leerproces dat de deelnemer zelf inkoopt. In het lesprogramma is een lijst met adviezen over welke gereedschappen en materialen je nodig hebt en bij wie je dat kunt kopen.

De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en is ingeschreven in het register van de CRKBO. Wij zijn aangesloten bij: branchevereniging Federatie Goud en Zilver, BBK en de BOK.
Copyright © 1996-2023. Alle rechten voorbehouden.