Door op de naam te tikken kom je bij meer informatie.
 
Introductieles: € 135,- 
Wil je kennismaken met onze opleidingen? L
esdag is zaterdag en we beginnen om 10.00u. Meestal zijn we rond 16.00u klaar. Deze dag is inclusief 10 gram zilver en buffetlunch.
 
Beroepsopleiding € 3600,-
We starten weer in september en je komt één dag per week. Je betaalt twee keer € 1800.- per jaar. In augustus en januari. Lesdagen: dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag en van 10.00 tot 15.30.  Er zijn 30 lessen per jaar van september tot juli. Je kunt ook meer dagen per week komen. Zie daarvoor de tabel onderaan de pagina. Instappen is mogelijk als er plek is.
 
Afstuderen: € 200,-
Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan het afstuderen.
 
Afstudeerpakket: € 400,-
Het is mogelijk om af te studeren tussen februari en juni zonder dat je nog lessen volgt in Zeist.
 
Afspraken:
Na inschrijving, bevestiging en betaling heb je veertien dagen bedenktijd voor dat de lessen beginnen. We werken met algemene voorwaarden, huishoudelijk reglement en een klachtenprocedure. Zie de contactpagina. Wij zijn een zelfstandige en particuliere opleiding ingeschreven in het register van de CRKBO en je betaalt geen BTW. Lesgeld voor de opleiding is inclusief gebruik van het atelier met gereedschap, onedel materiaal (koper, messing en alpaca), gebruik van het lesboek en koffie/thee zonder bijkomende kosten. Het lesboek krijg je in bruikleen. Je kunt in twee keer betalen.
 
Vestigen als edelsmid, goudsmid of beeldend kunstenaar brengt kosten met zich mee. Wij leveren geen materiaal, gereedschap of een pakket maar geven informatie over hoe dat te doen. Het behoort tot het leerproces dat de deelnemer zelf inkoopt. In het lesprogramma is een lijst met adviezen over welke gereedschappen en materialen je nodig hebt en bij wie je dat kunt kopen.
 
overzicht prijzen per september 2022:    
introductieles inclusief lunch € 135,- 1 dag
beroepsopleiding 1 dag per week € 3600,- 30 lessen
beroepsopleiding 2 dagen per week € 6600,- 60 lessen
beroepsopleiding 3 dagen per week € 9000,- 90 lessen
beroepsopleiding 4 dagen per week € 10.800,- 120 lessen
afstuderen € 200,- 1 dag
afstudeerpakket tussen februari en juni € 400,- 2 lessen
 

De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en is ingeschreven in het register van de CRKBO. Wij zijn aangesloten bij: branchevereniging Federatie Goud en Zilver, BBK en de BOK.
Copyright © 1996-2022. Alle rechten voorbehouden.