Afstuderen aan Academie voor Edelsmeden VOF

Om te kunnen afstuderen moet de student alle tentamens (certificaten) hebben behaald, plus het afsluitend examen (het meesterstuk). De opleiding bepaalt het afstudeerprogramma. Dat kan bestaan uit bijvoorbeeld beroepsopdrachten en materiaalonderzoek. Een afsluitend examen kan bestaan uit bijvoorbeeld een literatuuronderzoek of een portfolio (afstudeerplan). Het examen wordt beoordeeld door de opleiders en verschillende onafhankelijke examinatoren. Als u een stage volgt, wordt u beoordeeld door de examinator van de onderwijsinstelling en de dagelijkse begeleider van de stageorganisatie.

Afstudeertraject
Om af te studeren ga je een aftudeerplan en een meesterstuk maken. Doel is, naast de vakinhoudelijke kant, dat je een groei doormaakt in zelfstandigheid en individualiteit. Het presenteren van jouw meesterstuk met afstudeerplan vormt de afsluiting van je opleiding tot Meester-Edelsmid op de Academie voor Edelsmeden in Zeist.

Afstudeerplan/boek
In het afstudeerplan/boek (op A4 formaat) wordt de keuze van het ontwerp en uitwerking voor het meesterstuk onderbouwd en gepresenteerd. In het plan staat de uitgebreide beschrijving en foto's van het meesterstuk en de persoonlijke overwegingen. Het is een technisch document, op zichzelf een ontwerp en is deel van de eindbeoordeling. Het dient de bevlogenheid over het gekozen onderwerp over te brengen en te overtuigen over de gekozen aanpak. Met het plan toon je aan in staat te zijn om, op basis van vakinhoudelijke ontwikkelingen en persoonlijke fascinaties, een ontwerp te bepalen en uit te voeren. Het plan dient te bestaan uit een boek met daarin schetsen, tekeningen, foto’s van modellen en/of proefstukken op A4 formaat. Een kopie blijft op de academie na de beoordeling.

Meesterstuk
Op basis van jouw afstudeerplan wordt een authentiek en origineel meesterstuk gemaakt waarin de beheersing van de technieken wordt getoond. Essentieel is dat je laat zien grip te hebben op de verschillende stappen in het productieproces en het ontwerpen. In dit sieraad  of collectie sieraden moet je aantonen op effectieve wijze technische- en vormonderzoeken te hebben gedaan. Het moet overtuigen in de keuze voor bepaalde technieken. De authentieke sieraden dienen van esthetische kwaliteit te zijn en in een hogere prijsklasse te vallen. Het meesterstuk moet je in staat stellen je op meerdere vlakken te bewijzen.
 
Eindbeoordeling
De eindbeoordeling gebeurt één keer per jaar, in juni, door een commissie die is samengesteld uit de docenten en twee of drie externe deskundigen. Afstuderen doe je binnen twaalf maanden na het behalen van certificaat vijf en je laatste lesdag. Het is mogelijk om af te studeren zonder dat je nog lessen volgt in Zeist. Zie daarvoor ons afstudeerpakket. Mocht de beoordeling negatief uitvallen dan is er een herkansing mogelijk. Materiaalkosten voor het meesterstuk zijn voor jou. Het kan zijn dat er extra kosten verbonden zijn voor extra lessen als dat nodig is en het afstuderen zelf.

Presentatie

De presentatie wordt op de academie en de site zichtbaar gemaakt. Inleveren uiterlijk voor 30 juni 2023. Beoordelingsdag is op 1 juli en de certificaatuitreiking in de week daarop volgend. Je kunt een afspraak maken om je werkstuk(ken) op te halen. 

Herkansen
In de regel wordt het eindexamen één keer aangeboden. In principe neem je deel aan dit eerste aanbod. Je mag deelnemen aan de herkansing als je van het eerste aanbod geen gebruik hebt gemaakt. Als je door overmacht niet deel hebt kunnen nemen aan een toets, dan betekent dat niet dat je een extra kans krijgt. In uitzonderingsgevallen kun je bij de docenten een extra kans aanvragen. Als je het eindexamen uit een bepaald jaar niet hebt gehaald, kun je het jaar daarop gebruik maken van de herkansing.
 


De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en is ingeschreven in het register van de CRKBO. Wij zijn aangesloten bij: de Federatie Goud- en Zilver, BBK en de BOK. Copyright © 1996-2023. Alle rechten voorbehouden.