Huishoudelijk reglement 2023-2024, versie 2023
# Inschrijven voor de opleiding betekent dat je akkoord gaat met de inhoud van dit reglement, de algemene voorwaarden en de afspraken over het copyright.
 
# Het uitvoeren van opdrachten, het verwerken van materiaal en gebruik van gereedschap kan alleen op de werkplekken in het atelier. Boeken lezen en ontwerpen kan alleen aan de tafel, maar niet tijdens de lunch. Gereedschap, materiaal en boeken worden niet uitgeleend.
 
# Op het lesprogramma rust copyright. Je krijgt het lesprogramma in bruikleen en het (alsmede delen hiervan) mag niet gebruikt worden op een andere workshop, cursus of opleiding. Verspreiden, kopiëren, of gebruik op een andere opleiding is dus niet toegestaan. Het lesprogramma moet weer ingeleverd worden bij beëindiging van de opleiding. Bij het in gebreke blijven wordt € 75,- in rekening gebracht.
 
# Deelnemers en docenten zullen zich onthouden van discriminerende, grove of gelijkluidende woorden en gedrag.
 
# Je bent voor eigen risico aanwezig. Machines gebruiken na gebruik van sommige medicijnen en/of alcohol en het gebruik van handschoenen of andere vingerbedekking is niet toegestaan. Het dragen van losse of vlambare kleding wordt afgeraden. Atelier is tien minuten voor aanvang open. Vijf minuten voor het einde van de les opruimen.
 
# Lesgeld voor een seizoen, lopende van september tot juli, wordt in twee delen voldaan. 1e deel voor 1 augustus. 2e deel na 1 januari maar voor 15 januari. Gemiste lessen of delen hiervan, kunnen niet worden ingehaald, zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden meegenomen naar een ander seizoen of activiteit. Delen van het lesgeld en gemiste lessen worden niet terugbetaald of verrekend. De opleidingsperiode loopt van september tot en met juni. Eind januari kan na wederzijds instemmen gestopt worden. Doorgaan in februari betekent dat je alle lessen betaald tot en met juni. Bij eenzijdige en tussentijdse ontbinding van de leerovereenkomst wordt het al betaalde lesgeld niet geretourneerd. Inschrijving voor de introductiedag is definitief nadat wij het lesgeld ontvangen hebben.
 
# Er is altijd een docent aanwezig. Als dit niet mogelijk is zal voor vervanging worden gezorgd of komt er een vervangende lesdag. Lessen kunnen uitvallen door externe oorzaken. We proberen dan toch een vervangende les te organiseren tenzij er sprake is van overmacht.
 
# De Academie voor Edelsmeden VoF is niet aansprakelijk voor goederen die verdwijnen en/of beschadigen, meegenomen materialen, gereedschappen, kleding, sieraden en aangenomen reparaties. Schade aan goederen en materialen, eigendom van het atelier of andere deelnemers, ontstaan door nalatigheid van de deelnemer is voor rekening van die deelnemer. Je bent verantwoordelijk voor je eigen restafval.
 
# Beeld- en geluidsdragers, mobiele telefoons, laptops en tablets mogen niet zichtbaar aanwezig zijn en dienen in jas of tas te zitten met het geluid uit. Het gebruik van oordopjes en koptelefoons is niet toegestaan in verband met de gevaarzetting. Geluids- en/of beeldopnamen mogen alleen met instemming van alle betrokkenen gemaakt worden.
 
# Alle rechten op ontwerpen en sieraden die gemaakt zijn onder begeleiding van een docent, in het atelier van de Academie voor Edelsmeden VoF, liggen bij de docenten en mogen daardoor niet verkocht worden tenzij een docent daar toestemming voor verleend; hieronder vallen ook sieraden die niet in het lesprogramma worden benoemd.
 
# Het is niet toegestaan foto’s van werkstukken, werk gemaakt onder begeleiding van een docent en teksten uit het lesprogramma te publiceren in drukwerk of op internet met enkele uitzonderingen genoemd op de site. Foto’s die met toestemming op internet worden gepubliceerd moeten voorzien zijn van een voorgeschreven tekst op de foto. Stichting Pictoright te Amsterdam beschermt het werk van de docenten.
 
# Door deel te nemen aan een van de opleidingen edelsmeden van de Academie voor Edelsmeden VoF in Zeist ga je akkoord met tenminste twee jaar na het beëindigen van de opleiding geen georganiseerde cursussen te geven die een relatie hebben met het edelsmeden en sieraden maken in het algemeen.
 
# Omdat we ingeschreven staan in het register van het CRKBO is deelname uitsluitend mogelijk als er een leerovereenkomst is gesloten. Leveringsvoorwaarden, klachtenprocedure en een evaluatieformulier staan op de site www.academievooredelsmeden.nl bij contact. Na ontvangst van de bevestiging van deelname heb je veertien dagen bedenktijd en dien je dat schriftelijk te laten weten als je afziet van het volgen van de opleiding.
 

De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en is ingeschreven in het register van de CRKBO. Wij zijn aangesloten bij: de Federatie Goud en Zilver, BBK en de BOK. Copyright © 1996-2023. Alle rechten voorbehouden.