AFSTUDEREN
Het doel van afstuderen aan de Academie voor Edelsmeden is dat je, naast de vakinhoudelijke kant, kan laten zien dat je een groei doormaakt in zelfstandigheid en individualiteit op het gebied van het ontwerpen en vervaardigen van hoogwaardige sieraden. Je moet hierbij aantonen dat je in staat bent een collectie te maken die technisch, esthetisch en kwalitatief volmaakte /excellente/ uitmuntende sieraden bevat.

Om te kunnen afstuderen moet de deelnemer de vijf modules uit het lesboek, met bijbehorende certificaten, binnen de opleiding hebben behaald. Dus voor het lopende half jaar. Dit geeft jou de mogelijkheid om de eerste stappen te zetten na jouw opleiding. Het afsluitend examen bestaat uit het maken van een meesterstuk in de vorm van een collectie sieraden of een collier. Je krijgt voor of tijdens jouw laatste les wat meer informatie op  papier.

MEESTERCOLLECTIE
Met de sieraden duid je aan op effectieve wijze technische- en vormonderzoeken te hebben gedaan. Het moet overtuigen in de keuze voor de gebruikte technieken die perfect uitgevoerd zijn. De sieraden dienen van esthetische kwaliteit te zijn en in een hoge prijsklasse te vallen. De collectie bestaat minstens uit tien ringen, een armband, een hanger en een broche, ook mag je oorsieraden toevoegen. Een meesterstuk in de vorm van een collier blijft mogelijk.

ONDERBOUWING
Bij het afstuderen hoort een boek waarin de keuze van het ontwerp(en) en uitwerking daarvoor onderbouwd en gepresenteerd wordt. Jouw collectiepresentatie in boekvorm is een uiteenzetting waarin je jouw bevlogenheid over het gekozen ontwerp en uitvoering toont. In het boek staat een uitgebreide beschrijving en foto’s van het tot stand komen van de meestercollectie alsmede de persoonlijke overwegingen, waarin je de lezer overtuigd over jouw aanpak en keuzes. Het is een technisch document, op zichzelf een ontwerp en een belangrijk onderdeel van de eindbeoordeling. Met het boek toon je aan in staat te zijn om, op basis van vakinhoudelijke ontwikkelingen en persoonlijke fascinaties, een ontwerp te bepalen en uit te voeren.

De onderbouwing dient te bestaan uit een boek met daarin schetsen, tekeningen, foto’s van modellen en/of proefstukken op staand A4-formaat. Een kopie van dit boek blijft op de Academie na de beoordeling. Essentieel is dat je laat zien grip te hebben op verschillende stappen in productiestrategieën, -ontwerp en -proces.

EINDBEOORDELING
Het presenteren van jouw meestercollectie en het boek met onderbouwing is de afsluiting van je opleiding. De technische eindbeoordeling gebeurt op de Academie voor Edelsmeden door de docenten en externe deskundigen. Afstuderen doe je binnen acht maanden na het behalen van certificaat vijf.  Het eindresultaat wordt op de Academie, op Instagram en de website zichtbaar gemaakt. De beoordelingsdag wordt op afspraak gepland. Mocht de beoordeling negatief uitvallen, dan is een herkansing mogelijk.

IN DE PRAKTIJK
Het is de afgelopen jaren gebleken dat (gedeeltelijk) afstuderen tijdens jouw opleiding in Zeist zorgt voor een meer gebalanceerd eindresultaat waar alle partijen tevreden mee kunnen zijn. Je hebt dan begeleiding, alle gereedschappen zijn beschikbaar en hebt een spreekwoordelijke stok achter de deur. Je kunt er ook voor kiezen om volledig thuis af te studeren. Dat kun je alleen doen als je thuis een volledig ingericht atelier hebt.

GROENLICHT-GESPREK
Begin vooral op tijd aan het ontwerpproces. Geef jezelf maximaal een maand of twee voor het perfectioneren van de ontwerpen, dan heb je daarna nog genoeg tijd voor de realisatie van de sieraden. Na vier of vijf maanden krijg je een zogenaamd groenlicht-gesprek. Je neemt dan alle ontwerpen en reeds gerealiseerde sieraden mee naar de Academie. Je krijgt dan in gesprek met de docenten te horen of het ‘de goede kant op gaat’ (groen licht), (vorm)technische adviezen of dat je maar beter het afstuderen kunt uitstellen. Begeleiding is mogelijk na de opleiding in de vorm van digitale adviezen. Soms is een inhaalles verstandig, maar dan moet er wel plek zijn in Zeist.
 
 
 


De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en is ingeschreven in het register van de CRKBO. Wij zijn aangesloten bij: de Federatie Goud- en Zilver, BBK en de BOK. Copyright © 1996-2023. Alle rechten voorbehouden.